RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Kontakt

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

tel.  77 469 30 97, 77 469 30 85, 77 469 30 80
(nr wew. poniżej)
e-mail: ug@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek:  800-1700 (KASA 800-1030 i 1100-1530)
wtorek-czwartek: 730-1530 (KASA 730-1030 i 1100-1430)
piątek: 730-1400 (KASA 730-1030 i 1100-1330)

NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Konto Urzędu:
BS Namysłów o/Pokój
konto ogólne nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

opłaty za odpady komunalne nr 30 8890 0001 0400 0299 2004 0031

Przy wpłatach dokonywanych z zagranicy IBAN: PL 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004
SWIFT: POLUPLPR


Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
tel.  77 469 30 97, 77 469 30 85, 77 469 30 80
e-mail: ug@gminapokoj.pl

NIP: 752-13-59-322
REGON: 531412740
Identyfikator gminy Pokój: 160603 2


herb Gminy Pokój_2.jpeg

Herb gminy Pokój


Hejnał gminy Pokój


Wewnętrzna numeracja telefonów w Urzędzie:
 • 11 - sekretariat (Wójt, Sekretarz)
 • 16 - oświata, obsługa Biura Rady Gminy Pokój
 • 17 - Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, OSP
 • 19 - obrona cywilna, sprawy wojskowe, gospodarka śmieciowa, archiwum zakładowe, kierowca
 • 22 - fax
 • 29 - Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o. - Prezes
 • 30 - Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o.
 • 31 - projekty, zamówienia publiczne, promocja, turystyka
 • 32 - Skarbnik Gminy
 • 33 - podatki
 • 34 - księgowość, księgowość oświaty
 • 35 - kasa
 • 36 - informatyk, Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 • 40 - ochrona przyrody i zabytków, gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, spółka wodna, akcyza paliwowa
 • 41 - inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, drogi
 • 42 - kadry i płace

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 1400 do 1530.

W pozostałe dni Wójt przyjmuje po wcześniejszym umówieniu się.

SKARGI I WNIOSKI

prowadzenie spraw:  SEKRETARZ GMINY , biuro nr 13

W sprawach skarg i wniosków:

 • Wójt przyjmuje  w każdy poniedziałek w godzinach od 1600 do 1630, biuro nr 12  a  w przypadku jego nieobecności Sekretarz , biuro nr 13
 • pozostali kierownicy referatów (Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik) w godzinach pracy urzędu i innych terminach po wcześniejszym  umówieniu się w Sekretariacie Urzędu, biuro nr 11, tel. 77 469 30 80.
 • skargi i wnioski rejestrowane są Sekretariacie Urzędu, biuro nr 11 oraz poprzez platformę ePuap lub e-mailem na adres: ug@gminapokoj.pl z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Przewodniczący Rady Gminy Pokój - Wacław Kociencki i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pokój - Edward Kania pełnią dyżury naprzemiennie w każdy czwartek w godzinach 1000-1100

Przewodniczący Rady Gminy Pokój i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pokój przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków naprzemiennie w biurze nr 20  w każdy czwartek w godzinach od 1000 do 1100


Radca Prawny - przyjmuje interesantów nieodpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 900 do 1400 w sali ślubów Urzędu Gminy Pokój