gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

LISTA RANKINGOWA NABORU PROWADZONEGO W W RAMACH PROJEKTU PN. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” - 25.05.2018 r.