RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej

Środowiskowy Hufiec Pracy 8 - 5 w Dąbrówce Dolnej
ul. Szkolna 5
46-034 Pokój
tel. 77 46 98 022

Do Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej przyjmowana jest młodzież na poziomie gimnazjalnym, która ukończyła piętnasty rok życia. W naszej placówce, równolegle do trwających zajęć dydaktycznych odbywa się przygotowanie zawodowe. Od momentu przyjęcia, uczestnicy kształcą się w wybranym zawodzie. Po okresie przyuczenia istnieje możliwość dalszej nauki zawodu, kończącej się zdawanym przed komisją państwową egzaminem kwalifikacyjnym. Ukończenie Gimnazjum dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej wraz z zakończoną praktyką jest gwarantem uzyskania tytułu czeladnika lub wykwalifikowanego pracownika.

Głównym założeniem jest praca wychowawcza i resocjalizacyjna na rzecz młodzieży. Dążąc do realizacji wytyczonego celu stosujemy rozmaite formy pomocy młodemu człowiekowi. Życzliwość i podtrzymywanie więzi społecznych towarzyszy nam w trakcie całego pobytu w placówce. Mała społeczność, przyjazne relacje ze środowiskiem lokalnym sprzyjają modelowaniu właściwych wzorów zachowań i wyrabianiu odpowiednich nawyków w relacjach międzyludzkich.